Posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych


W dniu 4 lutego 2020 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się czwarte posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych w kadencji 2017-2020.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami hodowców i użytkowników odmian roślin pastewnych oraz soi, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian tych gatunków roślin, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W trakcie obrad Komisja m.in. zaopiniowała zamierzenia rejestrowe COBORU dotyczące wpisania i odmowy wpisania odmian do Krajowego rejestru ww. gatunków roślin.

Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru piętnastu nowych odmian roślin pastewnych, w tym ośmiu odmian roślin bobowatych grubonasiennych, czterech odmian soi i trzech odmian roślin bobowatych drobnonasiennych. Postanowienia dotyczą następujących odmian:

Bobik
- Domino (d. STH 2817) odmiana niesamokończąca, niskotaninowa; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
Groch siewny
- Achille (d. LD 0597) odmiana ogólnoużytkowa; zgłaszający: IGP Polska sp. z o.o. sp. k.
- Grot (d. WTD 7317)
odmiana ogólnoużytkowa; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
- Kazek (d. DS 521/15)
odmiana ogólnoużytkowa; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- Prosper (d. LD 0815)
odmiana ogólnoużytkowa; zgłaszający: IGP Polska sp. z o.o. sp. k.
Łubin wąskolistny
- Furman (d. PRH 1277/17)
odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa; zgłaszający: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”
- Twist (d. WTD 3217)
odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
Łubin żółty
- Salut (d. PRH 20/17)
odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa; zgłaszający: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”
Soja
- ES Governor (d. ESG1711)
odmiana późna; zgłaszający: Euralis Nasiona sp. z o.o.
- Marzena (d. PR110524Z023)
odmiana wczesna; zgłaszający: PROGRAIN ZIA s.r.o. sp. z o.o. Oddział w Polsce
- Orpheus (d. 1254/14-1)
odmiana bardzo późna; zgłaszający: Naukowo Badawcze Centrum Rozwoju Soi "AgeSoya" sp. z o.o.
- Trumpf (d. BAUB 16.1006)
odmiana bardzo późna; zgłaszający: SZB Polska sp. z o.o. sp. k.
Lucerna siewna
- Chapka (d. L2946)
odmiana pastewna; zgłaszający: G.I.E. GRASS
- Salsa
odmiana pastewna; zgłaszający: DLF Seeds A/S
Lucerna mieszańcowa
- Limory (d. L5507)
odmiana pastewna; zgłaszający: G.I.E. GRASS