Posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych


W dniu 31 stycznia 2020 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się czwarte posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych w kadencji 2017-2020.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami hodowców i użytkowników odmian roślin oleistych i włóknistych, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian tej grupy roślin, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W trakcie właściwego posiedzenia, Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru dwudziestu dwu odmian, w tym 16 odmian rzepaku ozimego, trzech odmian rzepaku jarego, dwóch odmian konopi i jednej odmiany lnu zwyczajnego (oleistego).

Ostatecznie po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian:

Rzepak ozimy
- Akilah (d. RAP 547)
Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Batis (d. WRH 511)
Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
- Bono (d. BKH 5417)
Odmiana populacyjna; zgłaszający: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"
- Crotora (d. SLM17173W15)
Odmiana mieszańcowa, tolerancyjna na kiłę kapusty w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae, najczęściej występujących w Polsce; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Daktari (d. WRH 536)
Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
- DK Excited (d. DMH440)
Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.
- DK Expat (d. CWH398)
Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.
- ES Amaretto (d. ESC17067)
Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Euralis Nasiona sp. z o.o.
- Herakles (d. NPZ17164W11)
Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- LE17346 (d. LE17/346)
Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
- LG Anarion (d. LE17/340)
Odmiana mieszańcowa, tolerancyjna na kiłę kapusty w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae, najczęściej występujących w Polsce; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
- LG Areti (d. LE17/334)
Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
- LG Aviron (d. LE17/332)
Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
- Kwazar (d. MAH 8017)
Odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Mars (d. MAH 7917)
Odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Temptation (d. WRH 486)
Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
Rzepak jary
- Gustaw (d. MAH 4117)
Odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Lakritz (d. DLE18813S11)
Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Lavina (d. DLE18814S11)
Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
Len zwyczajny oleisty
- Silesia (d. W86)
Odmiana oleista cechująca się podwyższoną zawartością kwasu linolowego (omega 6) i obniżoną zawartością kwasu linolenowego (omega 3); zgłaszający: Fundacja Linum
Konopie
- Sofia
Odmiana włóknista; zgłaszający: VB Hemp sp. z o.o.
- Mietko
Odmiana włóknista; zgłaszający: Gospodarstwo Rolno-Nasienne KOW-MAR Maria J. Kowalska