Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU w Ołtarzewie


W dniach 28-29 stycznia 2020 roku w hotelu Lamberton w Ołtarzewie (woj. mazowieckie) odbyła się Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU, w której uczestniczyli: kadra kierownicza i specjaliści Centrali COBORU oraz stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian, a także przedstawiciele jednostek spoza COBORU z województw dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego, realizujący doświadczenia w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego. Łącznie w konferencji wzięło udział ponad 100 osób.

Konferencję swoją obecnością zaszczycili Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik oraz dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Pan Sławomir Piotrowski, którzy na ręce Dyrektora COBORU, prof. dra hab. Edwarda Gacka, złożyli podziękowania za dotychczasową współpracę w realizacji programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego.

Program konferencji obejmował trzy sesje tematyczne oraz warsztaty metodyczne. Pierwszą sesję poświęcono omówieniu aktualnych problemów i przyszłych zamierzeń w działalności COBORU, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatywy białkowej COBORU. Ponadto poruszono tematykę obchodów w naszym kraju w bieżącym roku „Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin”, a także omówiono najnowsze zmiany w realizacji programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego.

W trakcie drugiej sesji przedstawiono tematy związane ze znaczeniem gospodarczym roślin strączkowych (ze szczególnym uwzględnieniem soi), hodowli odpornościowej odmian roślin uprawnych oraz realizacją doświadczeń ekologicznych w COBORU w latach 2018-2019. Podczas sesji miały miejsce wystąpienia sponsorów konferencji.

Trzecia sesja poświęcona była przedstawieniu zagadnień dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych.

W ramach konferencji zorganizowano również warsztaty tematyczne dla kadry kierowniczej, pracowników działów księgowości oraz specjalistów prowadzących badania OWT i WGO, w tym PDO.