Posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian buraka


W dniu 21 stycznia 2020 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się czwarte posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian buraka w kadencji 2017-2020.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian buraka; na spotkaniu mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian buraka, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W trakcie właściwego posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru jedenastu odmian buraka, w tym dziesięciu buraka cukrowego i jednej buraka pastewnego.

Ostatecznie po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian buraka, COBORU wydało m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian:

Burak cukrowy
- BTS 2205 N (d. B8159)
odmiana typu normalnego, tolerancyjna na mątwika burakowego; zgłaszający: Betaseed GmbH
- FD Groom (d. FD18B1109)
odmiana typu normalnego; zgłaszający: SAS Florimond Desprez Veuve & Fils
- FD Junon (d. FD18B2081)
odmiana typu normalno-cukrowego, tolerancyjna na mątwika burakowego; zgłaszający: SAS Florimond Desprez Veuve & Fils
- FD Mycone (d. FD18B4022)
odmiana typu normalno-plennego; zgłaszający: SAS Florimond Desprez Veuve & Fils
- Golf (d. SV2074)
odmiana typu normalno-cukrowego; zgłaszający: SESVANDERHAVE Poland sp. z o.o.
- Mariza (d. MH2019)
odmiana typu normalno-cukrowego; zgłaszający: MariboHilleshög ApS
- Mazovia (d. KTA1702)
odmiana typu normalno-cukrowego; zgłaszający: Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o.
- Rosselina KWS (d. 8K817)
odmiana typu normalno-cukrowego; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
- Winetou (d. SV2071)
odmiana typu normalno-cukrowego; zgłaszający: SESVANDERHAVE Poland sp. z o.o.
- Zorian (d. ST12846)
odmiana typu plennego; zgłaszający: Strube Polska sp. z o.o.
Burak pastewny
- MHR Goliat (d. MHR-PB-0817)
odmiana typu plennego o żółto-pomarańczowej barwie korzeni; zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.