Posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych


W dniu 16 stycznia 2020 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się siódme posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych w kadencji 2017-2020, poświęcone odmianom zbóż jarych.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian zbóż, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian zbóż jarych, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W trakcie właściwego posiedzenia Komisja pod przewodnictwem prof. Marka Korbasa (IOR-PIB w Poznaniu)
m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru 23 nowych odmian zbóż jarych (jęczmień – 9, owies zwyczajny – 5, owies nagi – 1, pszenica zwyczajna – 6 i pszenżyto jare – 2).

Ostatecznie po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych, COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian zbóż jarych:

Jęczmień jary
- Adwokat (d. STH 11217)
Odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Amidala (d. NORD 16/2320)
Odmiana typu browarnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Brigitta (d. NORD 16/2524)
Odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Feedway (d. NOS 110.352-51)
Odmiana typu pastewnego; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- Flair
Odmiana typu pastewnego; zgłaszający: SCANDAGRA Polska sp. z o.o.
- Jovita (d. NORD 16/2616)
Odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Mariola (d. STRG 705/16)
Odmiana typu browarnego; zgłaszający: IGP Polska sp. z o.o. sp. k.
- Pasjonat (d. NAD 6017)
Odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
- RGT Ylesia (d. RP16035)
Odmiana typu browarnego; zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o.
Owies zwyczajny
- Alfa (d. BAUB 17.3016) Odmiana pastewna żółtoziarnista; zgłaszający: IGP Polska sp. z o.o. sp. k.
- Huzar (d. DC 11194/1)
Odmiana pastewna żółtoziarnista; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- Panteon (d. NORD 17/118)
Odmiana pastewna żółtoziarnista; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Poker (d. DC 09124/2)
Odmiana pastewna żółtoziarnista; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- Rambo (d. STH 12017)
Odmiana pastewna żółtoziarnista; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
Owies nagi
- MHR Harem (d. MHR-PO-2017) Odmiana pastewna; zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin Spółka
z o.o.
Pszenica zwyczajna jara
- Akcja (d. SMJ 4117)
Jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"
- Anakonda (d. KOH 6317)
Jakościowa odmiana chlebowa (A); Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Aura (d. STH 1017)
Jakościowa odmiana chlebowa (A); Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Fama (d. KOH 6417)
Jakościowa odmiana chlebowa (A); Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- SU Ahab (d. STRU 093755s15)
Jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Strube Polska sp. z o.o.
- WPB Troy (d. WPB 09SW064-20)
Jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
Pszenżyto jare
- Gucio (d. STH 117)
Odmiana pastewna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Impetus (d. DC 11136)
Odmiana pastewna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.