Krajowy Zespół Koordynacyjny Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (kadencja 2019-2023)Lp. Imię i nazwisko Reprezentowana instytucja
1. dr inż. Jacek Rajewski - przewodniczący KZK PDO Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu; Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.; przewodniczący KZK PDO poprzedniej kadencji
2. dr inż. Krzysztof Gawęcki - zastępca przewodniczącego KZK PDO Wiceprezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych; zastępca przewodniczącego KZK PDO poprzedniej kadencji
3. dr hab. Jerzy Grabiński, prof. nadzw. - zastępca przewodniczącego KZK PDO Pracownik naukowy Zakładu Uprawy Roślin Zbożowych; Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach; zastępca przewodniczącego KZK PDO poprzedniej kadencji
4. dr inż. Marcin Włodarczyk - zastępca przewodniczącego KZK PDO Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie (woj. dolnośląskie)
5. mgr inż. Barbara Andrzejczak Kierownik Wydziału Hodowli w Departamencie Nadzoru nad Spółkami; Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
6. dr inż. Paweł Dopierała Dyrektor Hodowli Roslin; KWS Lochow Polska Sp. z o.o.
7. mgr inż. Andrzej Górczyński Członek Zarządu Województwa Łódzkiego
8. mgr inż. Beata Kaliska Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstawie (woj. kujawsko-pomorskie)
9. mgr inż. Jarosław Kapiszka Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Karżniczce (woj. pomorskie)
10. mgr inż. Ryszard Kierzek Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej
11. prof. dr hab. Bogdan Kulig Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego; Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
12. mgr inż. Tadeusz Łączyński Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, GIORiN Warszawa
13. dr inż. Przemysław Majchrowski Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie (woj. łódzkie)
14. mgr inż. Juliusz Młodecki Prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
15. prof. dr hab. Marek Mrówczyński Pracownik naukowy Zakładu Entomologii i Agrofagów Zwierzęcych; Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu
16. mgr inż. Robert Nowak Członek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych
17. dr inż. Michał Noworól Pracownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa; Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
18. mgr inż. Andrzej Okrój Pracownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa; Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
19. dr inż. Mirosław Pojmaj Główny hodowca w Oddziale Laski, Zakład Hodowli Roślin; Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.
20. dr inż. Jarosław Rzepa Poseł na Sejm RP
21.
dr inż. Tadeusz Solarski
Wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych
22. mgr inż. Wiktor Szmulewicz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
23. dr inż. Roman Warzecha Kierownik Pracowni Kukurydzy i Pszenżyta, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin; Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie
24. mgr inż. Roman Włodarz Prezes Śląskiej Izby Rolniczej