Członkowie Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych (Kadencja 2022-2025).1. prof. dr hab. Marek Mrówczyński
- przewodniczący
pracownik naukowy Zakładu Entomologii i Agrofagów Zwierzęcych Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu
2. mgr inż. Juliusz Młodecki
- zastępca przewodniczącego
prezes Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych w Warszawie
3. mgr inż. Marek Radwański
- zastępca przewodniczącego
prezes Zarządu Polskiej Izby Lnu i Konopi w Poznaniu
4. prof. dr hab. Krzysztof Jankowski kierownik Katedry Agrotechnologii i Agrobiznesu na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
5. prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka kierownik Zakładu Genetyki Patogenów i Odporności Roślin Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
6. dr hab. Jerzy Mańkowski, prof. IWNiRZ zastępca kierownika Zakładu Innowacyjnych Technologii Włókienniczych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu
7. dr hab. Stanisław Spasibionek kierownik Pracowni Genetyki i Hodowli Jakościowej Zakładu Genetyki i Hodowli Roślin Oleistych w Oddziale w Poznaniu Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie
8. mgr inż. Adam Stępień dyrektor generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju w Warszawie
9. mgr inż. Mariusz Szeliga prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju w Warszawie
10. dr Katarzyna Wielgusz kierownik Zakładu Hodowli i Agrotechniki Roślin Włóknistych i Energetycznych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu