CHARAKTERYSTYKA ODMIANYAplikacja umożliwia wyświetlenie charakterystyki wartości gospodarczej wybranej odmiany sporządzonej na podstawie wyników badań PDO z trzech lub czterech ostatnich lat. W przypadku odmian nowozarejestrowanych wyniki pochodzą z doświadczeń rejestrowych, które zostały odpowiednio przetransponowane poprzez porównanie z odmianami wzorcowymi. W zestawieniu odmian do wyboru można również znaleźć pozostałe odmiany wpisane do krajowego rejestru, nie badane w ostatnich latach. Dla tych ostatnich odmian brak jednak wyników doświadczeń.

Dla najważniejszych cech wartości gospodarczej podano wyniki z pojedynczych lat, natomiast dla pozostałych cech wyniki uśrednione z tego samego okresu badań. Dla cech wyrażonych w skali dziewięciostopniowej, stopień 9 – oznacza ocenę najkorzystniejszą, natomiast 1 – najmniej korzystną.

W przypadku części roślin zbożowych „a1” - oznacza plon osiągnięty przy zastosowaniu przeciętnego poziomu agrotechniki, natomiast „a2” - oznacza plon osiągnięty przy zastosowaniu zwiększonego poziomu nawożenia azotowego i ochrony przed wyleganiem (za wyjątkiem pszenżyta jarego) oraz dodatkowego zastosowania dolistnych preparatów wieloskładnikowych i ochrony przed chorobami (wszystkie gatunki).

Dodatkowo zamieszczono informacje dotyczące roku wpisania odmiany do krajowego rejestru, dane dotyczące hodowcy, pełnomocnika i zachowującego odmianę oraz dodatkowe istotne informacje o odmianie.
Wybierz gatunek :
Wybierz odmianę :
Grupy do których należy odmiana :
CechaWynikJednostka
Plon nasion 2023 (wz.=41,1 dt z ha)96% wzorca
Plon nasion 2022 (wz.=45,0dt z ha)99% wzorca
Plon nasion 2021 (wz.=41,2 dt z ha)96% wzorca
Plon nasion 2020 (wz.=50,3 dt zha)99% wzorca
Plon białka 2023 (wz.=1030 kg z ha)99% wzorca
Plon białka 2022 (wz.=1135 kg z ha)102% wzorca
Plon białka 2021 (wz.=1009 kg z ha)100% wzorca
Plon białka 2020 (wz.=1270 kg z ha)99% wzorca
Zawartość białka ogólnego30% s.m.
Zawartość włókna surowego9.1% s.m.
Zawartość tanin skondensowanych w nasionach z okrywą0.068mg/g s.m.
Wysokość roślin 105cm
Wyleganie po zakończeniu kwitnienia7.8skala 9 st.
Wyleganie przed zbiorem7.3skala 9 st.
Liczba dni od siewu do początku kwitnienia64liczba dni
Liczba dni od siewu do dojrzałości technicznej124liczba dni
Długość fazy kwitnienia 20liczba dni
Równomierność dojrzewania8skala 9 st.
Czekoladowa plamistość7.2skala 9 st.
Askochytoza6.7skala 9 st.
Rdza7.1skala 9 st.
Uszkodzenia nasion przez strąkowce16.8%
Udział w nasiennictwie 2023 ha
Udział w nasiennictwie 2022 ha
Udział w nasiennictwie 20216ha
Udział w nasiennictwie 202070ha
Masa 1000 nasion512g
   
16 - forma jara
NK - odmiana niesamokończąca
NT - niska zawartość tanin
Rok wpisania do krajowego rejestru : 2002
Rok przyznania wyłącznego prawa: 2002
Hodowca : Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

Rekomendowana do uprawy w województwach:
łódzkie (2019)
małopolskie (2022)
opolskie (2019)
podkarpackie (2019)
podlaskie (2022)