BADANIE ODMIAN ROŚLIN OGRODNICZYCH


Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz.U. z 2017 r. poz. 633) systemem badań PDO objęte są gatunki roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym (poprzednio tylko gatunki roślin rolniczych).  W związku z powyższą zmianą, w niektórych województwach zadecydowano o wprowadzeniu do systemu badań PDO doświadczeń odmianowych z wybranymi gatunkami roślin warzywnych, sadowniczych lub energetycznych.  Doświadczenia te prowadzone są we współpracy z wieloma jednostkami, w tym w dużej części samorządami województw i firmami hodowlanymi.

W celu uzyskania wyników prowadzonych badań należy przejść do działu "Rośliny warzywne”.