Zgłaszający odmiany/ hodowcy/ zachowujący:

Biorąc pod uwagę, występujące w ostatnich latach anomalie pogodowe związane ze zmianami klimatycznymi oraz konieczność dochowania optymalnych dla poszczególnych gatunków terminów siewu i zakładania urzędowych doświadczeń COBORU, zarówno w zakresie badań OWT, jak i WGO, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych postanowił przyspieszyć terminy dostarczania prób materiału siewnego do badań urzędowych.

Obecnie, kwestie te reguluje Zarządzenie nr 4/2023 Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie ilości materiału siewnego odmian niezbędnej do przeprowadzenia badań odrębności, wyrównania i trwałości oraz badań wartości gospodarczej, a także terminy jego dostarczania do jednostek doświadczalnych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

W niektórych gatunkach zaktualizowano również wymagania dotyczące ilości materiału siewnego, a w gatunkach roślin sadowniczych wymagania fitosanitarne, które powinien spełniać materiał szkółkarski.

Bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z powyższym zarządzeniem i przestrzeganie wyznaczonych terminów dostarczenia nasion do wskazanych punktów doświadczalnych COBORU.

Nie dotrzymanie wskazanych w zarządzeniu terminów dostarczenia materiału siewnego do wyznaczonych przez COBORU punktów doświadczalnych będzie skutkowało wyłączeniem odmiany z badań w danym sezonie doświadczalnym.POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO
ODMIANOWE
I REKOMENDACJA
ODMIAN


DZIAŁANIA COBORU
NA RZECZ
ROLNICTWA
EKOLOGICZNEGO
Wydarzenia

otwarcie narady przez Dyrektora COBORU

15-16 marca 2023 r.

W dniach 15-16 marca 2023 roku w Centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyła się wiosenna narada Kadry Kierowniczej COBORU...

Czytaj dalej
Michał Zieliński - Wojewoda Wielkopolski oraz Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski wręczają podziękowania dla współorganizatorów Forum Rolniczego

6 marca 2023 r.

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, 6 marca 2023 podsumowano cykl 31 spotkań pod nazwą „Wielkopolskie Fora Rolnicze – Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi”. W spotkaniach wzięło udział ponad 5,5 tys. rolników.

Czytaj dalej
kolaż – zbliżenie na jabłka (czerwone i zielone), paprykę, rzodkiewkę oraz cebulę w łusce

23 lutego 2023 r.

W dniu 23 lutego 2023 roku w Centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się posiedzenie Komisji Wewnętrznej ds. Rejestracji Odmian Roślin Uprawnych wpisywanych do Krajowego rejestru bez wymogu przeprowadzania badań wartości gospodarczej odmian. Zgodnie z zapisami ustawowymi

Czytaj dalej
Spotkanie przedstawicieli zgłaszających odmiany z członkami komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych – przemawia M. Behnke

21 lutego 2023 r.

W dniu 21 lutego 2023 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się czwarte posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych w kadencji 2022-2025

Czytaj dalej

XII Seminarium „Metody Statystyczne w Ocenie Odmian”


Słupia Wielka, 4-7 lipiec 2022r.Ważne odnośniki

PRODUKT POLSKI Polski bazarek Tu możesz się spisać, GUS | Powszechny Spis Rolny Ogólnopolski amatorski konkurs filmowy pt. świat się kręci Krajowe Dni Pola Sielinko 2023 - Informacje dla wystawców


×