POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO
ODMIANOWE
I REKOMENDACJA
ODMIAN

O COBORUWydarzenia

Otwarcie narady przez Dyrektora COBORU

20-21 kwietnia 2022 r.

W dniach 20-21 kwietnia 2022 roku w Centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyła się wiosenna narada Kadry Kierowniczej COBORU, w której udział wzięli: dyrekcja COBORU, kierownicy komórek organizacyjnych Centrali COBORU, dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian i ich zastępcy, główni księgowi stacji doświadczalnych oceny odmian, kierownicy zakładów doświadczalnych oceny odmian oraz inspektorzy COBORU.

Czytaj dalej
Uczestnicy spotkania

13 kwiecień 2022 r.

W dniu 13 kwietnia 2022, w Centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się spotkanie organizacyjne partnerów krajowych uczestniczących w rozpoczynającym się w bieżącym roku europejskim projekcie badawczym

Czytaj dalej
Prof. dr hab. Henryk Bujak z dyplomem „Złotego Inżyniera Roku 2021”

30 marzec 2022 r.

W dniu 30 marca 2022 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się Gala XXVIII edycji plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego

Czytaj dalej
Dr inż. Tomasz Lenartowicz – wyróżniony statuetką “Złoty Kłos”

29 marzec 2022 r.

W dniu 29 marca 2022 r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i statuetek „Złoty Kłos”.

Czytaj dalej
Ważne odnośniki

PRODUKT POLSKI Polski bazarek Tu możesz się spisać, GUS | Powszechny Spis Rolny