Zgłaszający odmiany/ hodowcy/ zachowujący:

Biorąc pod uwagę, występujące w ostatnich latach anomalie pogodowe związane ze zmianami klimatycznymi oraz konieczność dochowania optymalnych dla poszczególnych gatunków terminów siewu i zakładania urzędowych doświadczeń COBORU, zarówno w zakresie badań OWT, jak i WGO, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych postanowił przyspieszyć terminy dostarczania prób materiału siewnego do badań urzędowych.

Obecnie, kwestie te reguluje Zarządzenie nr 4/2023 Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie ilości materiału siewnego odmian niezbędnej do przeprowadzenia badań odrębności, wyrównania i trwałości oraz badań wartości gospodarczej, a także terminy jego dostarczania do jednostek doświadczalnych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

W niektórych gatunkach zaktualizowano również wymagania dotyczące ilości materiału siewnego, a w gatunkach roślin sadowniczych wymagania fitosanitarne, które powinien spełniać materiał szkółkarski.

Bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z powyższym zarządzeniem i przestrzeganie wyznaczonych terminów dostarczenia nasion do wskazanych punktów doświadczalnych COBORU.

Nie dotrzymanie wskazanych w zarządzeniu terminów dostarczenia materiału siewnego do wyznaczonych przez COBORU punktów doświadczalnych będzie skutkowało wyłączeniem odmiany z badań w danym sezonie doświadczalnym.

Porejestrowe
Doświadczalnictwo
Odmianowe
i Rekomendacja
Odmian


Inicjatywa
Białkowa
COBORU


Działania
COBORU
na rzecz
rolnictwa
ekologicznego


Wydarzenia

Otwarcie posiedzenia KZK PDO przez Dyrektora COBORU – prof. H. Bujaka oraz Jacka Rajewskiego – przewodniczącego KZK PDO

23-24 listopada 2023 r.

W dniach 23-24 listopada 2023 roku w Sulejowie, w województwie łódzkim, odbyło się V posiedzenie członków Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (KZK PDO) V kadencji (2019-2023).

Czytaj dalej
Dyrektor COBORU H. Bujak przemawia na początku spotkania online podczas konferencji

29 września 2023 r.

W Kijowie (Ukraina) odbyła się międzynarodowa konferencja z okazji 100-lecia kształtowania narodowych zasobów roślinnych Ukrainy

Czytaj dalej
Wykłady podczas konferencji Liveseeding w Hotelu Altus

25-29 września 2023 r.

Pierwsze z corocznych spotkań w ramach projektu LiveSeeding

Czytaj dalej
Dzień soi SDOO Przecław

sierpień/wrzesień 2023 r.

We wszystkich województwach, wybrane SDOO/ZDOO zorganizowały imprezy polowe pod hasłem „Dzień Soi 2023”

Czytaj dalej


IV KRAJOWE DNI POLA


Sielinko, 3-5 czerwiec 2023r.
Ważne odnośniki

PRODUKT POLSKI Polski bazarek Ogólnopolski amatorski konkurs filmowy pt. świat się kręci