Wyszukaj odmianę    Kontakty
Misja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.

 

Zmianie uległ adres strony internetowej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) oraz stron internetowych stacji doświadczalnych oceny odmian (SDOO), a także adresy e-mail wszystkich pracowników COBORU. W adresach stron internetowych wprowadzono rozszerzenie „coboru.gov.pl” zamiast dotychczasowego „coboru.pl”, w ten sam sposób zmieniła się również domena w adresach e-mail pracowników COBORU.

Wizyty hodowców, zgłaszających i zachowujących odmiany oraz ich przedstawicieli, a także innych osób z zewnątrz, w Centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) odbywają się po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia. Spotkania należy umawiać telefonicznie lub mailowo (dane kontaktowe w zakładce Kontakt). Na umówione spotkanie prosimy przybyć punktualnie, udać się do budynku głównego (Słupia Wielka 34) i stosować się do ustalonych zasad.
WYDARZENIA  
20 czerwca 2021 r.
W dniu 20 czerwca br. w Gnieźnie odbyły się uroczyste obchody 125-lecia istnienia i 25-lecia reaktywacji Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w Katedrze Gnieźnieńskiej, którą celebrował Prymas Polski abp Wojciech Polak. ....  Więcej
19 czerwca 2021 r.
W dniach 19 i 20 czerwca 2021 roku odbyły się II Krajowe Dni Pola w Minikowie, w których udział wzięli dyrektor COBORU, prof. dr hab. Henryk Bujak, prof. dr hab. Edward S. Gacek, pracownicy Centrali oraz Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian. ....  Więcej
10 czerwca 2021 r.
W dniu 10 czerwca br. Dyrektor COBORU, w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wręczył czterem pracownikom Centrali COBORU Dyplomy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za wybitne krajowe osiągnięcia mające znaczenie dla wdrożenia postępu w rolnictwie. ...  Więcej
8 czerwca 2021r.
W dniu 8 czerwca 2021 roku w Centrali COBORU odbyło się posiedzenie Komisji Wewnętrznej ds. przyznawania wyłącznego prawa do odmian w zakresie roślin rolniczych, warzywnych i częściowo ozdobnych. ...  Więcej
21 maja 2021 r.
W dniu 21 maja 2021 roku w siedzibie Centrali COBORU odbyło się inauguracyjne spotkanie Rady Ekonomiczno-Gospodarczej (REG), zespołu opiniodawczo-doradczego Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, powołanej na nową czteroletnią kadencję. ....  Więcej
 
Pozostałe wydarzenia