Wyszukaj odmianę    Kontakty
Misja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.

 

Zmianie uległ adres strony internetowej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) oraz stron internetowych stacji doświadczalnych oceny odmian (SDOO), a także adresy e-mail wszystkich pracowników COBORU. W adresach stron internetowych wprowadzono rozszerzenie „coboru.gov.pl” zamiast dotychczasowego „coboru.pl”, w ten sam sposób zmieniła się również domena w adresach e-mail pracowników COBORU.

Wizyty hodowców, zgłaszających i zachowujących odmiany oraz ich przedstawicieli, a także innych osób z zewnątrz, w Centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) odbywają się po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia. Spotkania należy umawiać telefonicznie lub mailowo (dane kontaktowe w zakładce Kontakt). Na umówione spotkanie prosimy przybyć punktualnie, udać się do budynku głównego (Słupia Wielka 34) i stosować się do ustalonych zasad.
WYDARZENIA  
6 maja 2021 r.
W dniu 6 maja 2021 roku w odbyło się wiosenne spotkanie Inspektorów COBORU z kadrą kierowniczą Centrali COBORU. W tym roku miało ono charakter wideokonferencji. ....  Więcej
1 kwietnia 2021 r.
Z dniem 1 kwietnia 2021 roku, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, powołał prof. dr hab. Henryka Bujaka na stanowisko dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. ....  Więcej
26 marca 2021 r.
W dniu 26 marca 2021 roku, w formie wideokonferencji, odbyło się spotkanie prof. dr hab. Edwarda S. Gacka z pracownikami stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian. ...  Więcej
25 marca 2021r.
W dniu 25 marca 2021 roku, w formie wideokonferencji, odbyło się spotkanie prof. dr hab. Edwarda S. Gacka z pracownikami Centrali COBORU. ...  Więcej
11 marca 2021 r.
W dniu 11 marca 2021 roku odbyła się coroczna wiosenna narada Kadry Kierowniczej COBORU, w której udział wzięli: dyrekcja COBORU, kierownicy komórek organizacyjnych Centrali COBORU, dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian i ich zastępcy, główni księgowi stacji doświadczalnych oceny odmian, kierownicy zakładów doświadczalnych oceny odmian oraz inspektorzy COBORU. ....  Więcej
 
Pozostałe wydarzenia