KOMUNIKAT!

Zgłaszający odmiany/hodowcy/zachowujący:

Biorąc pod uwagę, występujące w ostatnich latach anomalie pogodowe związane ze zmianami klimatycznymi oraz konieczność dochowania optymalnych dla poszczególnych gatunków terminów siewu i zakładania urzędowych doświadczeń COBORU, zarówno w zakresie badań OWT, jak i WGO, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych postanowił przyspieszyć terminy dostarczania prób materiału siewnego do badań urzędowych.

Obecnie, kwestie te reguluje Zarządzenie nr 4/2023 Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie ilości materiału siewnego odmian niezbędnej do przeprowadzenia badań odrębności, wyrównania i trwałości oraz badań wartości gospodarczej, a także terminy jego dostarczania do jednostek doświadczalnych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

W niektórych gatunkach zaktualizowano również wymagania dotyczące ilości materiału siewnego, a w gatunkach roślin sadowniczych wymagania fitosanitarne, które powinien spełniać materiał szkółkarski.

Bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z powyższym zarządzeniem i przestrzeganie wyznaczonych terminów dostarczenia nasion do wskazanych punktów doświadczalnych COBORU.

Nie dotrzymanie wskazanych w zarządzeniu terminów dostarczenia materiału siewnego do wyznaczonych przez COBORU punktów doświadczalnych będzie skutkowało wyłączeniem odmiany z badań w danym sezonie doświadczalnym.POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO
ODMIANOWE
I REKOMENDACJA
ODMIAN


DZIAŁANIA COBORU
NA RZECZ
ROLNICTWA
EKOLOGICZNEGO
Wydarzenia

Plakat informacyjny z datą wydarzenia, logotypami instytucji rolniczych z różnych państw oraz CPVO oraz tekstami zachęcającymi do odwidzin stoiska w sali 2B stoisko 23

24-27 stycznia 2023 r.

Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO) wraz ze swoimi krajowymi partnerami: COBORU (Polska), Bundessortenamt (Niemcy), Naktuinbouw (Holandia) oraz GEVES (Francja), będzie obecny na połączonym stoisku na Międzynarodowych Targach Roślin, Technologii, Florystyki i Urządzeń Ogrodniczych IPM ESSEN 2023

Czytaj dalej
Posiedzenie komisji ds. rejestracji odmian ziemniaka

26 stycznia 2023 r.

W dniu 26 stycznia 2023 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Ziemniaka w kadencji 2022-2025

Czytaj dalej
Posiedzenie komisji ds. rejestracji odmian buraka

24 stycznia 2023 r.

W dniu 24 stycznia 2023 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Buraka w kadencji 2022-2025, poświęcone odmianom buraka, które prowadził jej przewodniczący dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR-PIB.

Czytaj dalej
Rozpoczęcie spotkanie zgłaszających odmiany z członkami Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych na sali konferencyjnej

17 stycznia 2023 r.

W dniu 17 stycznia 2023 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych w kadencji 2022-2025, poświęcone odmianom zbóż jarych, które prowadził jej przewodniczący Prof. dr hab. Marek Korbas.

Czytaj dalej

XII Seminarium „Metody Statystyczne w Ocenie Odmian”


Słupia Wielka, 4-7 lipiec 2022r.Ważne odnośniki

PRODUKT POLSKI Polski bazarek Tu możesz się spisać, GUS | Powszechny Spis Rolny Ogólnopolski amatorski konkurs filmowy pt. świat się kręci