Wyszukaj odmianę    Kontakty
Misja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.

 

Zmianie uległ adres strony internetowej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) oraz stron internetowych stacji doświadczalnych oceny odmian (SDOO), a także adresy e-mail wszystkich pracowników COBORU. W adresach stron internetowych wprowadzono rozszerzenie „coboru.gov.pl” zamiast dotychczasowego „coboru.pl”, w ten sam sposób zmieniła się również domena w adresach e-mail pracowników COBORU.

Wizyty hodowców, zgłaszających i zachowujących odmiany oraz ich przedstawicieli, a także innych osób z zewnątrz, w Centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) odbywają się po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia. Spotkania należy umawiać telefonicznie lub mailowo (dane kontaktowe w zakładce Kontakt). Na umówione spotkanie prosimy przybyć punktualnie, udać się do budynku głównego (Słupia Wielka 34) i stosować się do ustalonych zasad.
WYDARZENIA  
24 lutego 2021 r.
W dniu 24 lutego 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych. Z uwagi na panujący stan pandemii w naszym kraju, posiedzenie miało charakter wideokonferencji. ....  Więcej
16 lutego 2021 r.
W dniu 16 lutego 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy. Z uwagi na panujący stan pandemii w naszym kraju, posiedzenie miało charakter wideokonferencji. ....  Więcej
10-12 lutego 2021 r.
W dniach 10-12 lutego 2021 roku w formie wideokonferencji została zorganizowana Konferencja Ochrony Roślin 61. Sesja naukowa Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu „Nowe strategie ochrony roślin”. W konferencji swój udział zaznaczyli również pracownicy Centralnego Odrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. ...  Więcej
9 lutego 2021r.
W dniu 9 lutego 2021 roku, w formie wideokonferencji, odbyło się posiedzenie Komisji Wewnętrznej ds. Rejestracji Odmian Roślin Uprawnych wpisywanych do Krajowego rejestru bez wymogu badań WGO. ...  Więcej
4 lutego 2021 r.
W dniu 4 lutego 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych. Z uwagi na panujący stan pandemii w naszym kraju, posiedzenie miało charakter wideokonferencji. ....  Więcej
 
Pozostałe wydarzenia