WYDARZENIA


2021

18 listopada 2021 r. Posiedzenia Komisji wewnętrznych COBORU
16 listopada 2021 r. Powołanie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Rolniczych
9-10 listopada 2021 r. Trzecie posiedzenie Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego V kadencji (2019-2023)
27 września 2021 r. Seminarium specjalistów WGO „EU-VCU Experts Group Seminar” w Szwajcarii
23 września 2021 r. Narada Inspektorów COBORU
23 września 2021 r. Europejski Dzień Ekologii
17 września 2021 r. Wizyta prof. dra hab. Karola Wolskiego z Uniwersytety Przyrodniczego we Wrocławiu i dr hab. Tetiany Sladkowskiej z Żytomierskiego Agroekologicznego Uniwersytetu Narodowego
10 września 2021 r. Krajowy Dzień Soi
7 września 2021 r. Narada kierownictwa COBORU
4-5 września 2021 r. Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie w Częstochowie
sierpień - wrzesień 2021 r. Dni Soi
maj - lipiec 2021 r. Dni Pola
24 czerwca 2021 r. II Ogólnopolski Pokaz Polowy w Radzikowie
20 czerwca 2021 r. Jubileusz 125-lecia istnienia i 25-lecia reaktywacji Wielkopolskiej Izby Rolniczej
19 czerwca 2021 r. II Krajowe Dni Pola w Minikowie
10 czerwca 2021 r. Dyplomy MRiRW dla pracowników COBORU
8 czerwca 2021 r. Posiedzenie Komisji Wewnętrznych COBORU
21 maja 2021 r. Posiedzenie Rady Ekonomiczno-Gospodarczej COBORU
6 maja 2021 r. Narada inspektorów COBORU z kadrą kierowniczą centrali COBORU
1 kwietnia 2021 r. Zmiana na stanowisku Dyrektora COBORU
26 marca 2021 r. Przejście na emeryturę Dyrektora COBORU - spotkanie z SDOO/ZDOO
25 marca 2021 r. Przejście na emeryturę Dyrektora COBORU
11 marca 2021 r. Narada Kadry Kierowniczej COBORU
24 lutego 2021 r. Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych
16 lutego 2021 r. Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Kukurydzy
10 lutego 2021 r. Konferencja Ochrony Roślin 61. Sesja naukowa
9 lutego 2021 r. Posiedzenie Komisji Wewnętrznych COBORU
4 lutego 2021 r. Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Pastewnych
1 lutego 2021 r. Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. PDO buraka cukrowego
28 stycznia 2021 r. Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych
22 stycznia 2021 r. Posiedzenie Komitetu redakcyjnego
21 stycznia 2021 r. Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Buraka
19 stycznia 2021 r. Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Ziemniaka
14 stycznia 2021 r. Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych

2020

23 listopada 2020 r. Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla COBORU za wybitne osiągniecia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie
15 października 2020 r. Posiedzenia Komisji wewnętrznych COBORU
5 października 2020 r. Spotkanie robocze PSPO-KZPRiRB-COBORU
4 października 2020 r. Realizacja projektu pt. „Wspieranie rozwoju podkarpackiego rolnictwa oraz obszarów wiejskich poprzez ułatwianie wymiany wiedzy w ramach Dnia Pola 2020”
wrzesień 2020 r. Artykuły i filmy o tematyce odmianowej autorstwa pracowników COBORU
2 września 2020 r. Posiedzenia Komisji wewnętrznych COBORU
sierpnia - wrzesień 2020 r. „Dni Soi”
24 sierpnia 2020 r. Komisja wewnętrzna COBORU
lipiec 2020 r. Dni Pola - Inicjatywa Białkowa COBORU - Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020
9 lipca 2020 r. „Dzień porzeczek i malin” w Masłowicach
7 lipca 2020 r. Wizyta Kierownictwa Departamentu Klimatu i Środowiska MRiRW
25 czerwca 2020 r. Ogólnopolski Pokaz Polowy w Radzikowie
20 czerwca 2020 r. Krajowe Dni Pola w Minikowie
19 czerwca 2020 r. Wizyta podsekretarza stanu w MRiRW Pana Jana Białkowskiego
3 maja 2020 r. W dniu 3 maja 2020 roku, w wieku 96 lat, zmarł śp. mgr Kazimierz Dmochowski
19 marca 2020 r. Prezentacja prac COBORU w programie „TO SIĘ OPŁACA”
5 marca 2020 r. Posiedzenie Komisji Wewnętrznych COBORU
25 lutego 2020 r. Posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych
21 lutego 2020 r. Posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy
18-19 lutego 2020 r. Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU w Krakowie
12 lutego 2020 r. Honorowy Medal „100 Lat Ochrony Roślin”
11 lutego 2020 r. Wizyta w COBORU Pana Petera Buttona – Wicesekretarza Generalnego Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV) z Genewy (Szwajcaria)
10 lutego 2020 r. Zmarł nasz Kolega śp. Tomasz Kulon
6 lutego 2020 r. Wizyta w COBORU Pana Klemensa Mechtlera – Dyrektora Departamentu Badania Odmian Roślin z AGES (Austria)
5 lutego 2020 r. Konferencja – Możliwości zwiększenia powierzchni uprawy soi w Polsce
4 lutego 2020 r. Posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych
31 stycznia 2020 r. Posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych
28 stycznia 2020 r. Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU w Ołtarzewie
23 stycznia 2020 r. Posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian ziemniaka
21 stycznia 2020 r. Posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian buraka
16 stycznia 2020 r. Posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych

2019

12-13 grudnia 2019 r. Narada Kadry Kierowniczej COBORU
21-22 listopada 2019 r. Pierwsze posiedzenie Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego V kadencji
27 września 2019 r. Wyjazdowe posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych
23-25 września 2019 r. Wizyta specjalistów Ukraińskiego Instytutu Badania Odmian Roślin
11 września 2019 r. „EU VCU Technical Meeting – Methodology of Soybean Ring Test”
5 września 2019 r. „Dzień papryki” w Głębokim
3-4 września 2019 r. Wizyta przedstawicieli Chińskiej Akademii Leśnictwa (CAF)
31 sierpnia - 1 września 2019 r. „Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie w Częstochowie
30 sierpnia 2019 r. „Dzień warzyw korzeniowych” w Szczecinie
26 sierpnia 2019 r. Krajowy Dzień Soi