POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO
ODMIANOWE
I REKOMENDACJA
ODMIAN

O COBORUWydarzenia

Zdjęcie przedstawia pole z łanami zboża

18 listopada 2021 r.

W dniu 18 listopada 2021 roku w Centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych odbyło się posiedzenie Komisji wewnętrznej ds. rejestracji odmian roślin uprawnych poświęcone odmianom, których okres wpisu w Krajowym rejestrze wygasa z dniem 31 grudnia 2021 roku i w przypadku których zostały złożone wnioski o przedłużenie wpisu w Krajowym rejestrze odmian roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych.

Czytaj dalej

16 listopada 2021 r.

W dniu 16 listopada 2021 roku Dyrektor COBORU, na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2109) i § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1024),

Czytaj dalej
Otwarcie posiedzenia KZK PDO przez Dyrektora COBORU – prof. H. Bujaka

9-10 listopada 2021 r.

W dniach 9-10 listopada 2021 roku w Prószkowie, w województwie opolskim, odbyło się III posiedzenie członków Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (KZK PDO) V kadencji (2019-2023).

Czytaj dalej
Zdjęcie przedstawia Planszę z tytułem  seminarium

27-28 września 2021 r.

W dniach 27-28 września 2021 roku odbyło się czternaste już „EU-VCU Experts Group Seminar” – seminarium będące spotkaniem ekspertów biur badawczych, zajmujących się badaniem wartości gospodarczej odmian roślin w państwach członkowskich UE.

Czytaj dalej
Ważne odnośniki

PRODUKT POLSKI Polski bazarek Tu możesz się spisać, GUS | Powszechny Spis Rolny Ogólnopolski amatorski konkurs filmowy pt. świat się kręci