Posiedzenie Rady Ekonomiczno-Gospodarczej COBORU


W dniu 21 maja 2021 roku w siedzibie Centrali COBORU odbyło się inauguracyjne spotkanie Rady Ekonomiczno-Gospodarczej (REG), zespołu opiniodawczo-doradczego Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, powołanej na nową czteroletnią kadencję. Zadaniem zespołu jest opiniowanie kierunków i założeń funkcjonowania Centralnego Ośrodka oraz występowanie z inicjatywami w zakresie struktury organizacyjnej, gospodarki finansowej, polityki inwestycyjnej, działalności doświadczalnej, działalności rolniczej i innych istotnych spraw dla jednostki.

Na początku spotkania dyrektor COBORU, prof. dr hab. Henryk Bujak, wręczył nominacje nowo powołanym członkom Rady, którzy spośród swojego grona dokonali wyboru przewodniczącego Rady i jego zastępcy. Przewodniczącym REG został dr inż. Przemysław Majchrowski (SDOO Sulejów), a jego zastępczynią mgr inż. Beata Kaliska (SDOO Chrząstowo) Następnie dr Małgorzata Janiszewska-Michalska przedstawiła najistotniejsze zagadnienia prawne dotyczące zasad funkcjonowania REG.

W czasie dyskusji poruszono m.in. zagadnienie źródeł finansowania Budżetu Wsparcia Finansowego, a także zamierzenia inwestycyjne związane z procesem relokacji SDOO w Szczecinie Dąbiu do nowej lokalizacji w miejscowości Nowe Linie.

Na zdjęciu Posiedzenie Rady Ekonomiczno-Gospodarczej COBORU
Na zdjęciu Posiedzenie Rady Ekonomiczno-Gospodarczej COBORU
Na zdjęciu Posiedzenie Rady Ekonomiczno-Gospodarczej COBORU
Na zdjęciu Posiedzenie Rady Ekonomiczno-Gospodarczej COBORU
Na zdjęciu 	Posiedzenie Rady Ekonomiczno-Gospodarczej COBORU