Stacja Doświadczalna Oceny Odmian
we  WrócikowieDane adresowe: Wrócikowo 16
11-010 Barczewo
pow.  Olsztyn
woj.  warmińsko-mazurskie
 
dyrektor SDOO Wrócikowo Henryk Pastuszek

tel. i faks  89 514 82 31
tel.  89 514 84 28
tel.  89 514 84 27
email   sdoo@wrocikowo.coboru.gov.pl
www:   wrocikowo.coboru.gov.plPowrót