Zakład Doświadczalny Oceny Odmian
w  RadostowieDane adresowe: Radostowo, ul. Dworcowa 16
83-120 Subkowy
pow.  Tczew
woj.  pomorskie
 
kierownik ZDOO Radostowo Grzegorz Czecholiński

tel. i faks  58 536 86 18
email   zdoo.radostowo@karzniczka.coboru.gov.plPowrót