Zakład Doświadczalny Oceny Odmian
w  BezkuDane adresowe: Bezek 32A
22-130 Siedliszcze
pow.  Chełm
woj.  lubelskie
 
kierownik ZDOO Bezek Emilian Skoczylas

tel. i faks  82 569 16 60
email   zdoo.bezek@cicibor.coboru.gov.plPowrót