Zakład Doświadczalny Oceny Odmian
w  CzesławicachDane adresowe: Czesławice 2
24-150 Nałęczów
pow.  Puławy
woj.  lubelskie
 
kierownik ZDOO Czesławice Czesław Depta

tel. i faks  81 501 59 04
email   zdoo.czeslawice@cicibor.coboru.gov.plPowrót