Zakład Doświadczalny Oceny Odmian
w  SkołoszowieDane adresowe: Skołoszów, ul. Piłsudskiego 8
37-716 Orły
pow.  Jarosław
woj.  podkarpackie
 
kierownik ZDOO Skołoszów Krzysztof Ochmański

tel. i faks  16 671 26 10
email   zdoo.skoloszow@przeclaw.coboru.gov.plPowrót