Stacja Doświadczalna Oceny Odmian
w  PrzecławiuDane adresowe: Przecław, ul. Podzamcze 2
39-320 Przecław
pow.  Mielec
woj.  podkarpackie
 
p.o. Dyrektora SDOO Przecław Maria Kozioł

tel. i faks  17 581 31 77
email   sdoo@przeclaw.coboru.gov.pl
www:   przeclaw.coboru.gov.plPowrót