Stacja Doświadczalna Oceny Odmian
w  SłupiDane adresowe: Słupia 256
28-350 Słupia
pow.  Jędrzejów
woj.  świętokrzyskie
 
Dyrektor SDOO Słupia Ewa Kotarska

tel. i faks  41 381 60 03
email   sdoo@slupia.coboru.gov.pl
www:   slupia.coboru.gov.plPowrót