Zakład Doświadczalny Oceny Odmian
w  KochcicachDane adresowe: Kochcice, ul. Zamkowa 11
42-713 Kochanowice
pow.  Lubliniec
woj.  śląskie
 
kierownik ZDOO Kochcice Stanisław Kołodziej

tel. i faks  34 353 36 51
email   zdoo.kochcice@pawlowice.coboru.gov.plPowrót