Stacja Doświadczalna Oceny Odmian
w  GłubczycachDane adresowe: Głubczyce, ul. Kolejowa 5
48-100 Głubczyce
pow.  Głubczyce
woj.  opolskie
 
p.o. dyrektora SDOO Głubczyce Marta Bednarczyk

tel. i faks  77 485 26 94
email   sdoo@glubczyce.coboru.gov.pl
www:   glubczyce.coboru.gov.plPowrót