Zakład Doświadczalny Oceny Odmian
w  NaroczycachDane adresowe: Naroczyce Kolonia 11
59-305 Rudna
pow.  Lubin
woj.  dolnośląskie
 
kierownik ZDOO w Naroczycach Jan Robak

tel. i faks  76 843 95 14
email   zdoo.naroczyce@zybiszow.coboru.gov.plPowrót