Stacja Doświadczalna Oceny Odmian
w  SeroczynieDane adresowe: Seroczyn, ul. Koszarowa 4
08-116 Seroczyn
pow.  Siedlce
woj.  mazowieckie
 
dyrektor SDOO Seroczyn Emilia Sekulska

tel. i faks  25 631 42 92
email   sdoo@seroczyn.coboru.gov.pl
www:   seroczyn.coboru.gov.plPowrót