Zakład Doświadczalny Oceny Odmian
w  Kościelnej WsiDane adresowe: Kościelna Wieś, ul. Kreczunowicza 13
62-811 Kościelna Wieś
pow.  Pleszew
woj.  wielkopolskie
 
p.o. kierownika ZDOO Kościelna Wieś Agnieszka Łuczak

tel. i faks  62 761 66 28
email   zdoo.koscielnawies@slupiawielka.coboru.gov.plPowrót