Stacja Doświadczalna Oceny Odmian
w  KrzyżewieDane adresowe: Krzyżewo 26
18-218 Sokoły
pow.  Wysokie Mazowieckie
woj.  podlaskie
 
dyrektor SDOO Krzyżewo Bronisław Puczel

tel.  86 211 15 85
tel.  86 211 15 80
email   sdoo@krzyzewo.coboru.gov.pl
www:   krzyzewo.coboru.gov.plPowrót