Krajowy Zespół Koordynacyjny
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
(kadencja 2019-2023)

Lp. Imię i nazwisko Reprezentowana instytucja
1. dr inż. Jacek Rajewski przewodniczący KZK PDO Przewodniczący KZK PDO poprzedniej kadencji
2. dr inż. Krzysztof Gawęcki - zastępca przewodniczącego KZK PDO Wiceprezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych; zastępca przewodniczącego KZK PDO poprzedniej kadencji
3. dr hab. Jerzy Grabiński, prof. nadzw. zastępca przewodniczącego KZK PDO Pracownik naukowy Zakładu Uprawy Roślin Zbożowych; Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach; zastępca przewodniczącego KZK PDO poprzedniej kadencji
4. mgr inż. Marcin Włodarczyk zastępca przewodniczącego KZK PDO Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w
Zybiszowie (woj. dolnośląskie)
5. mgr inż. Barbara Andrzejczak Kierownik Wydziału Hodowli w Departamencie Nadzoru nad Spółkami; Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
6. dr inż. Paweł Dopierała Hodowca, KWS Lochow Polska Sp. z o.o.
7. mgr inż. Andrzej Górczyński Członek Zarządu Województwa Łódzkiego
8. mgr inż. Beata Kaliska Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstawie (woj. kujawsko-pomorskie)
9. mgr inż. Jarosław Kapiszka Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Karżniczce (woj. pomorskie)
10. mgr inż. Ryszard Kierzek Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej
11. prof. dr hab. Bogdan Kulig Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
12. mgr inż. Tadeusz Łączyński Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, GIORiN Warszawa
13. dr inż. Przemysław Majchrowski Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie (woj. łódzkie)
14. mgr inż. Juliusz Młodecki Prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
15. prof. dr hab. Marek Mrówczyński Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu
16. mgr inż. Robert Nowak Członek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych
17. dr inż. Michał Noworól Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
18. mgr inż. Andrzej Okrój Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
19. dr inż. Mirosław Pojmaj Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o., Zakład Hodowli Roślin, Oddział Laski, Główny hodowca
20. dr inż. Roman Warzecha Kierownik Pracowni Kukurydzy i Pszenżyta, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin, IHAR-PIB w Radzikowie
21. mgr inż. Roman Włodarz Prezes Śląskiej Izby Rolniczej
22. dr inż. Jarosław Rzepa Poseł na Sejm RP
23. dr inż. Tadeusz Solarski Wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych
24. mgr inż. Wiktor Szmulewicz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych