REJONY DZIAŁANIA INSPEKTORÓW COBORU
Nazwiska, siedziby i adresy e-mail inspektorów:
  Wiktor Bieniewicz ZDOO w Głodowie W.Bieniewicz.inspektor@coboru.gov.pl
Michał Dybowski ZDOO w Łyskach M.Dybowski.inspektor@coboru.gov.pl
  Piotr Pszczółkowski ZDOO w Uhninie P.Pszczolkowski.inspektor@coboru.gov.pl
  Adam Skórka SDOO w Zybiszowie A.Skorka.inspektor@coboru.gov.pl