Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM
     
    
       

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych COBORU

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych COBORU podlega bezpośrednio zastępcy dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych. Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

opracowywanie procedur wewnętrznych związanych z realizacją zamówień publicznych,
opracowywanie planu zamówień publicznych Centrali COBORU,
kontrola opracowywania planu zamówień publicznych Centrali COBORU i SDOO oraz ich aktualizacji,
prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Centrali COBORU zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami w tym zakresie
dekretacja dowodów księgowych pod kątem zamówień publicznych w Centrali COBORU,
prowadzenie monitoringu wydatków, do kwoty poniżej progu obowiązywania stosowania procedur określonych w ustawie o zamówieniach publicznych, ponoszonych w Centrali COBORU,
opracowywanie sprawozdania rocznego z wykonania zamówień publicznych w Centrali COBORU,
prowadzenie rejestru umów cywilno-prawnych (wydatkowych) zawieranych w Centrali COBORU,
kontrola postępowań prowadzonych w SDOO pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami wewnętrznymi, w tym kompletności dokumentacji, prawidłowego wyboru trybu postępowania i poprawnej specyfika¬cji istotnych warunków zamówienia,
kontrolowanie poprawności i kompletności ogłoszeń SDOO w sprawie zamówień publicznych oraz ich wyniku,
kontrola sprawozdań SDOO z zakresu zamówień publicznych,
kontrola realizacji przeprowadzonych postępowań w ramach zamówień publicznych pod względem poniesionych wydatków zgodnie z zawartymi umowami w SDOO,
analiza zrealizowanych zamówień pod względem obowiązku stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w SDOO,
współpraca z osobami odpowiedzialnymi za zamówienia publiczne w SDOO w zakresie ich udzielania, w tym organizacja szkoleń w tym zakresie,
uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez wewnętrzne i zewnętrzne organy kontrolne w zakresie zamówień publicznych,
nformowanie kierownictwa COBORU o uchybieniach w zakresie przestrzegania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w SDOO.

 

Powrót