Samodzielne stanowisko ds. planowania badań i doswiadczeń

Do zadań tego stanowiska należy całokształt spraw dotyczących opracowywania planów badań i doświadczeń COBORU, a w szczególności :

koordynacja prac związanych z tworzeniem planów badań i doświadczeń COBORU, w tym współudział w tworzeniu „instrukcji naliczania punktów pracochłonności i materiałochłonności doświadczeń i badań”,  
kontrola realizacji planów badań i doświadczeń COBORU, w tym organizacja lustracji prowadzonych badań,  
prowadzenie dokumentacji związanej z planowaniem i kontrolą realizacji planów badań i doświadczeń COBORU oraz sprawozdań z działalności SDOO.  
przygotowanie zakresu rzeczowego do umowy na dotacje celową oraz jej aneksów oraz jego rozliczenia.  
 

Powrót