Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM
     
    
       

DYREKTOR

Dyrektor Centralnego Ośrodka zarządza Centralnym Ośrodkiem przy pomocy dwóch zastępców oraz głównego księgowego

tel. 61 28 523 41, e.gacek@coboru.pl

Prof. dr hab. Edward S. Gacek      Prof. dr hab. Edward S. Gacek (ur. 1950 r.), absolwent Wydziału Rolniczego AR we Wrocławiu (1974). W 1982 r. obronił pracę doktorską, otrzymując tytuł doktora nauk rolniczych. W 1991 r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR) w Radzikowie k. Warszawy uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 1996 r. otrzymał tytuł profesora nauk rolniczych.
        W latach 1975-1996 pracował w Zakładzie Doświadczalnym Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (ZDHiAR) w Bąkowie k. Kluczborka, należącym do IHAR Radzików. Początkowo na stanowisku starszego specjalisty, a następnie głównego hodowcy i zastępcy dyrektora ds. naukowych.
        W zakładzie tym zajmował się hodowlą odpornościową i twórczą jęczmienia, a zwłaszcza problematyką pełniejszego wykorzystania odporności genetycznej w zwalczaniu chorób jęczmienia i zbóż jako proekologicznych metod ochrony zbóż. Opracował założenia i wdrożył do praktyki rolniczej koncepcję uprawy wewnątrzgatunkowych mieszanin odmian w uprawie jęczmienia jarego i ozimego w celu poprawy zdrowotności wysokości i stabilności ich plonowania. Jest współautorem 8 odmian jęczmienia jarego i ozimego oraz 3 odmian rzepaku ozimego.

        Od 1996 roku pełni funkcję dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej k. Poznania.
        Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 315 publikacji z zakresu hodowli roślin, doświadczalnictwa rolniczego i nasiennictwa. Wyniki swoich prac badawczych prezentował na 540 konferencjach i sympozjach naukowych w kraju i za granicą. Jest promotorem dwóch prac doktorskich, recenzentem 11 prac doktorskich, 2 prac habilitacyjnych. Ponadto przeprowadził ocenę dorobku naukowego w dwóch postępowaniach o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych.
         Jest autorem koncepcji Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) i rekomendacji odmian do uprawy oraz wielu innowacyjnych rozwiązań metodycznych w doświadczalnictwie w celu pełnego wykorzystania w praktyce postępu genetycznego odmian roślin.
         Zainicjował współpracę międzynarodową pomiędzy specjalistami z jednostek rejestracji odmian w zakresie harmonizacji badań wartości gospodarczej odmian roślin w państwach członkowskich UE.
         Wdrożył do praktyki system doświadczalny do oceny przydatności postępu gene-tycznego odmian soi i roślin białkowych, mając na względzie rozszerzanie areału ich uprawy i poprawę bilansu krajowego białka paszowego.
         Reprezentuje Polskę w Stałych Komitetach Komisji Europejskiej związanych z nasiennictwem. Jest członkiem Rady Administracyjnej CPVO (Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin) – instytucji odpowiedzialnej za administrowanie wspólnotowym prawem do odmian roślin. Reprezentuje Polskę w pracach organów UPOV (Międzynarodowy Związek Ochrony Nowych Odmian Roślin), w obszarze ochrony własności intelektualnej w hodowli roślin i nasiennictwie.
         Odpowiada za implementację konwencji UPOV i administrowanie ochrony prawnej odmian w kraju.

Powrót