Samodzielne stanowisko ds. koordynacji inicjatywy białkowej i bioróżnorodności

Zajmuje się całokształtem spraw związanych z organizacją i koordynacją doświadczeń odmianowych z roślinami białkowymi, ze szczególnym uwzględnieniem soi oraz prac nad poszerzaniem bioróżnorodności i testowaniem odmian dla rolnictwa ekologicznego.

Powrót