Samodzielne stanowisko ds. kontaktów ze Stałym Komitetem ds. Roslin, Zwierząt, Żywności i Paszy (PAFF), CPVO I UPOV   

Zajmuje się całokształtem spraw związanych z reprezentacją COBORU na forum wspólnotowym i międzynarodowym w obszarach podstaw prawnych i procedur administrowania wspólnotowym i krajowym prawem hodowców do odmian roślin. Uczestnictwo i współudział w pracach zespołów roboczych w ramach:

Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Paszy (PAFF)
  - Sekcji ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa i Ogrodnictwa,
  - Sekcji ds. Wspólnotowej Ochrony Prawnej Odmian Roślin,
Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (CPVO),
Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV).

Powrót