Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie członków Komisji ds. rejestracji odmian

W dniu 28 grudnia 2008 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał członków Komisji do spraw rejestracji odmian na kadencję 2009-2012.

Komisja ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych

1. prof. dr hab. Wojciech Budzyński – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
2. dr hab. Marek Korbas – Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań
3. prof. dr hab. Wiesław Koziara – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
4. prof. dr hab. Grażyna Podolska – Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, Puławy
5. doc. dr hab. Józef Pilch - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików
6. mgr inż. Jadwiga Rothkaehl – Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Warszawa
7. prof. dr hab. Franciszek Rudnicki – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz

Komisja ds. Rejestracji Odmian Kukurydzy

1. prof. dr hab. Henryk Bujak – Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
2. mgr inż. Paweł Dańczuk – Centrala Nasienna, Środa Śląska
3. prof. dr hab. Tadeusz Michalski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
4. mgr inż. Eugeniusz Piątek – Polski Związek Producentów Kukurydzy, Poznań
5. mgr inż. Władysław Podłowski – Kombinat Rolny, Kietrz
6. dr inż. Tadeusz Solarski – Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, Lublin
7. dr inż. Roman Warzecha – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików

Komisja ds. Rejestracji Odmian Roślin Strączkowych

1. mgr inż. Leszek Chmielnicki – Polska Izba Nasienna, Poznań
2. prof. dr hab. Gabriel Fordoński – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
3. prof. dr hab. Andrzej Kotecki – Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
4. dr hab. Jerzy Księżak – Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, Puławy
5. prof. dr hab. Janusz Prusiński – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
6. prof. dr hab. Jerzy Szukała – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
7. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań

Komisja ds. Rejestracji Odmian Roślin Motylkowatych Drobnonasiennych i Traw

1. dr inż. Jerzy Barszczewski – Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, Falenty
2. prof. dr hab. Franciszek Gospodarczyk – Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
3. prof. dr hab. Kazimierz Jankowski – Akademia Podlaska, Siedlce
4. prof. dr hab. Stanisław Krzywiecki – Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
5. prof. dr hab. Piotr Stypiński – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
6. dr inż. Małgorzata Szczepanek – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
7. prof. dr hab. Mieczysław Wilczek – Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin

Komisja ds. Rejestracji Odmian Roślin Korzeniowych

1. mgr inż. Mariusz Kaźmierczak – Związek Producentów Cukru, Warszawa
2. mgr inż. Kazimierz Kobza – Krajowe Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, Warszawa
3. dr inż. Jan Malec – Instytut Przemysłu Cukrowego, Leszno k. Błonia
4. dr Jacek Piszczek – Instytut Ochrony Roślin – PIB, Toruń
5. mgr inż. Władysław Podłowski – Kombinat Rolny, Kietrz
6. dr hab. Zdzisław Wyszyński – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
7. prof. dr hab. Lesław Zimny – Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław

Komisja ds. Rejestracji Odmian Ziemniaka

1. prof. dr hab. Michał Hurej – Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
2. prof. dr hab. Franciszek Borówczak – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
3. mgr inż. Jerzy Kasprzak – ZIEMPIL SA, Piła
4. dr inż. Wojciech Nowacki – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, ON Jadwisin
5. dr inż. Krzysztof Nowak – Centrala Nasienna, Sieradz
6. prof. dr hab. Wanda Wadas – Akademia Podlaska, Siedlce
7. prof. dr hab. Kazimiera Zgórska – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, ON Jadwisin

Komisja ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych

1. prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, O/Poznań
2. prof. dr hab. Wojciech Budzyński – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
3. mgr inż. Ewa Grzankowska – Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, Warszawa
4. inż. Julian Kulczyński – OBROL Kulczyński sp. j., Kruszewnia
5. doc. dr hab. Marek Mrówczyński – Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań
6. mgr inż. Edward Warych – Krajowy Zrzeszenia Producentów Rzepaku, Warszawa
7. prof. dr hab. Andrzej Wojciechowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

Komisja ds. Rejestracji Odmian Roślin Włóknistych

1. prof. dr hab. Krzysztof Heller – Instytut Włókien Naturalnych, Poznań
2. inż. Andrzej Kubacki – Instytut Włókien Naturalnych, ZD Stęszew
3. prof. dr hab. Janusz Podleśny – Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, Puławy
4. doc. dr hab. Tadeusz Praczyk – Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań
5. mgr inż. Marek Radwański – Polska Izba Lnu i Konopi, Poznań
6. prof. dr hab. Jan Szopa-Skórkowski - Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
7. mgr inż. Andrzej Szymański – Polska Izba Nasienna, Poznań