Wyszukaj odmianę    Kontakty
Narada Kadry Kierowniczej COBORU

W dniach 12-13 grudnia 2019 roku w Centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyła się narada kadry kierowniczej COBORU, w której udział wzięli: dyrekcja COBORU, kierownicy komórek organizacyjnych Centrali COBORU, dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian i ich zastępcy, główni księgowi stacji doświadczalnych oceny odmian, kierownicy zakładów doświadczalnych oceny odmian oraz inspektorzy COBORU.

Narada poświęcona była podsumowaniu działalności COBORU w roku 2019 pod względem merytorycznym i finansowym. Omówiono projekt zarządzenia dyrektora COBORU w sprawie usługowej działalności doświadczalnej SDOO oraz założenia planu działalności doświadczalnej w roku 2020, a także poruszono kwestie spraw organizacyjno-prawnych, finansowania działalności oraz zamówień publicznych. W trakcie narady odbyło się posiedzenie Rady Ekonomiczno-Gospodarczej oraz szkolenie z zakresu spraw obronnych.

Narada była też okazją do uroczystego pożegnania przechodzącego na emeryturę mgr inż. Włodzimierza Gazdy – długoletniego kierownika ZDOO w Marianowie, oraz dr. inż. Krzysztofa Gawęckiego – dyrektora SDOO w Głubczycach, odchodzącego do innej pracy.