Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wyjazdowe posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych
i włóknistych

W dniu 27 września 2019 roku w siedzibie Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (IWNiRZ) w Poznaniu odbyło się wyjazdowe posiedzenie członków Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych.

W spotkaniu udział wzięli przewodniczący i członkowie Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych, pracownicy COBORU, przedstawiciele Polskiej Izby Nasiennej oraz kierownictwo i pracownicy naukowi IWNiRZ.

Program posiedzenia obejmował m.in. przedstawienie działalności naukowo-badawczej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, w tym zwłaszcza w zakresie prac realizowanych w Zakładzie Hodowli i Agrotechniki Roślin Włóknistych i Energetycznych oraz w Zakładzie Innowacyjnych Technologii Włókienniczych, omówienie kierunków hodowli nowych odmian lnu i konopi, a także zapoznania się z różnymi możliwościami wykorzystania surowców pozyskiwanych z roślin włóknistych.

Ponadto uczestnicy spotkania mieli możność zapoznania się z zakresem wykonywanych badań laboratoryjnych IWNiRZ.

Dyrekcja COBORU, w imieniu własnym i wszystkich uczestników spotkania, składa tą drogą serdeczne podziękowania Pani Profesor Małgorzacie Ziemniewskiej i Pani Doktor Katarzynie Wielgusz oraz współpracownikom za organizację i przyjęcie uczestników wyjazdowego spotkania Komisji oraz okazaną gościnność.