Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wizyta specjalistów Ukraińskiego Instytutu Badania Odmian Roślin

W dniach od 23-26 września 2019 roku w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych przebywała delegacja Ukraińskiego Instytutu Badania Odmian Roślin (УІЕСР) w osobach: Tetiany Khomenko – Kierownika Departamentu badań WGO УІЕСР, Petra Lialchuka – dyrektora Oddziału Rejonu Chmielnickiego УІЕСР, Valentyny Kizilovej - kierownika Sektora Reshetiliv w Oddziale Rejonu Połtawskiego УІЕСР i Dmytra Smilyka – agronoma Oddziału Rejonu Sumy УІЕСР.

Spotkanie odbyło się w Centrali COBORU i na terenie Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian (SDOO) w Słupi Wielkiej i Zybiszowie.

Celem wizyty było zapoznanie strony ukraińskiej z organizacją, funkcjonowaniem i finansowaniem COBORU, w tym stacji doświadczalnych oceny odmian, z systemem badań wartości gospodarczej odmian (WGO) badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmian w Polsce oraz z systemem Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) i rekomendacji odmian dla praktyki rolniczej. Pani Tetiana Khomenko przedstawiła strukturę i funkcjonowanie Ukraińskiego Instytutu Badania Odmian Roślin. Uczestnicy spotkania omówili również możliwości dalszej współpracy pomiędzy obiema jednostkami.

Ponadto goście mieli okazję zapoznania się z działalnością Laboratorium Chemiczno-Technologicznego i Centralnego Magazynu Nasion SDOO w Słupi Wielkiej oraz działalnością rolniczą, doświadczalną i sprzętem doświadczalnym SDOO w Zybiszowie.