Wyszukaj odmianę    Kontakty
„EU VCU Technical Meeting – Methodology of Soybean Ring Test”

W dniu 11 września 2019 roku w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej odbyło się spotkanie techniczne ekspertów z biur badawczych krajów UE biorących udział w tzw. „Ring Teście” mającym na celu porównanie wartości gospodarczej oraz wczesności dojrzewania odmian soi (EU VCU Technical Meeting – “Methodology of Soybean Ring Test). W ramach powyższego „Ring Testu” 14 biur badawczych Państw UE założyło łącznie 22 doświadczenia, w których testowanych jest 11 odmian soi zarejestrowanych w powyższych krajach, reprezentujących różne grupy wczesności.

W warsztatach wzięło udział 16 specjalistów z 6 krajów Unii Europejskiej (Czechy, Łotwa, Niemcy, Polska, Słowacja, Węgry) prowadzących powyższe doświadczenia.

Na spotkaniu przedstawiono ogólne zagadnienia dotyczące technologii uprawy soi. Następnie omówiono kwestie agrotechniki oraz zakres pomiarów i obserwacji wykonywanych w ramach metodyki doświadczeń „Ring Testu”, a także zasady wypełniania formularzy dokumentacyjnych w internetowej platformie stworzonej w tym celu przez COBORU.

Uczestnicy spotkania mieli również możność wizytacji doświadczeń z soją prowadzonych w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Śremie Wójt. i wymiany poglądów dotyczących niektórych zagadnień metodycznych.