Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wizyta przedstawicieli Chińskiej Akademii Leśnictwa (CAF)

W dniach 3-4 września 2019 roku w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych gościliśmy delegację pracowników Chińskiej Akademii Leśnictwa (CAF) z Pekinu, w osobach: Yongqi ZHENG - dyrektora Oddziału Leśnych Zasobów Genowych CAF, i jego pracowników Wenying GUO i Furong LIN. Instytucja ta zajmuje się m.in. rejestracją i ochroną prawną odmian roślin leśnych na terenie Chińskiej Republiki Ludowej.

W trakcie spotkania w Centrali COBORU wymieniono informacje odnośnie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania COBORU i CAF. Dodatkowo, specjaliści COBORU zapoznali gości z systemem rejestracji i ochrony prawnej odmian roślin funkcjonującym w naszym kraju oraz z zakresem prowadzonych przez COBORU badań wartości gospodarczej odmian, a także badań odrębności, wyrównania i trwałości odmian roślin. Ponadto omówiono możliwości współpracy obu jednostek w przyszłości.

Goście mieli też możliwość zapoznania się z działalnością doświadczalną, zwłaszcza w zakresie roślin sadowniczych i ozdobnych, oraz funkcjonowaniem Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie i Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie.