Wyszukaj odmianę    Kontakty
Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie w Częstochowie

W dniach 31 sierpnia i 1 września 2019 roku w Częstochowie odbyły się doroczne Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie. Dożynkom towarzyszyły „XXVIII Krajowa Wystawa Rolnicza”, „Wystawa Nauka Polska” oraz wiele innych imprez wystawienniczo-promocyjnych.

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej przygotował stoisko wystawiennicze, na którym zaprezentował swoją działalność urzędową w obszarach rejestracji, rekomendacji i ochrony prawnej odmian. Za organizację stoiska i jego obsługę odpowiedzialną była Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Głubczycach (woj. opolskie).

Odwiedzający stoisko COBORU mieli możliwość zapoznania się z eksponowanymi materiałami roślinnymi i z bieżącymi wydawnictwami COBORU oraz z publikacjami stacji doświadczalnych oceny odmian.

Informacje udzielane przez specjalistów obsługujących stoisko na temat postępu odmianowego były przyjmowane z dużą uwagą przez odwiedzających rolników.

Stoisko COBORU odwiedził Pan Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ks. Bp Edward Białogłowski – Delegat KEP ds. Krajowego Duszpasterstwa Rolników i Pszczelarzy, Ks. Profesor Stanisław Sojka – sekretarz KEP ds. Krajowego Duszpasterstwa Rolników, oraz wielu innych gości, którzy pozytywnie ocenili stoisko i zadania statutowe realizowane przez COBORU.

Kierownictwo COBORU składa tą drogą serdeczne podziękowanie Dyrekcji i Specjalistom SDOO w Głubczycach za zorganizowanie i obsługę stoiska COBORU.