Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wizyta Białoruskiej Państwowej Inspekcji ds. Badań i Ochrony Odmian Roślin

W dniach od 16-17 lipca 2019 roku przedstawiciele Białoruskiej Państwowej Inspekcji ds. Badań i Ochrony Odmian Roślin w składzie: Vladzimir Bienia – dyrektor Inspekcji, Tasiana Siamashko – zastępca dyrektora Inspekcji, oraz sześciu dyrektorów stacji doświadczalnych, złożyli wizytę w COBORU. Spotkanie odbyło się w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Krzyżewie (woj. podlaskie).

COBORU reprezentowali: prof. dr hab. Edward Gacek - dyrektor COBORU, mgr inż. Marcin Behnke i mgr Arkadiusz Sokołowski – zastępcy dyrektora COBORU, kierownicy merytorycznych komórek organizacyjnych Centrali COBORU oraz trzech dyrektorów stacji doświadczalnych oceny odmian zlokalizowanych na terenie wschodnich województw – w Krzyżewie, Ciciborze Dużym i Przecławiu, a także dwaj inspektorzy COBORU.

Celem wizyty było zapoznanie strony białoruskiej z organizacją, funkcjonowaniem i finansowaniem COBORU, w tym stacji doświadczalnych oceny odmian, z systemem badań wartości gospodarczej odmian (WGO) oraz badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmian w Polsce oraz z systemem Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) i rekomendacji odmian dla praktyki rolniczej. Dyrektor Białoruskiej Inspekcji, Wladimir Bienia, przedstawił strukturę i funkcjonowanie Białoruskiej Państwowej Inspekcji ds. Badań i Ochrony Odmian Roślin. Uczestnicy spotkania omówili również możliwości dalszej współpracy pomiędzy obiema jednostkami.

Ponadto goście mieli okazję zapoznania się w polu z prowadzonymi w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie doświadczeniami ze zbożami ozimymi i roślinami bobowatymi grubonasiennymi oraz soją.