Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie Zachodniopomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 27 czerwca 2019 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Białogardzie odbyło się pierwsze posiedzenie Zachodniopomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (kadencja 2019-2023), na którym dokonano wręczenia nominacji podpisanych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Pana Olgierda Tomasza Geblewicza, Prezesa Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej – Pana Juliana Sierpińskiego i Dyrektora COBORU – prof. dra hab. Edwarda S. Gacka.

Przybyłym na posiedzenie członkom Zachodniopomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego nominacje wręczyli reprezentanci ustawowych partnerów: Pan Jarosław Rzepa – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Pan Lech Bany – Wiceprezes Zarządu Zachodniopomorskiego Izby Rolniczej oraz mgr inż. Marcin Behnke i mgr Jarosław Zimniak – Zastępcy Dyrektora COBORU.

W skład Zachodniopomorskiego Zespołu PDO weszły 34 osoby. Przewodniczącym Zespołu został ponownie wybrany Pan Jarosław Rzepa – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, a zastępcami zostali: Pan Lech Bany – Wiceprezes Zarządu Zachodniopomorskiego Izby Rolniczej i Pani Magdalena Grudzińska – Kierownik Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Białogardzie.

Pełny skład nowo powołanego Zachodniopomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego można znaleźć na stronie internetowej SDOO w Szczecinie Dąbiu (www.szczecin-dabie.coboru.pl) .

W trakcie posiedzenia dokonano również ustaleń dotyczących doborów odmian zbóż ozimych do doświadczeń PDO w sezonie 2019/2020.