Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie Dolnośląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 18 czerwca 2019 roku na terenie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu odbyło się pierwsze posiedzenie Dolnośląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (kadencja 2019-2023), na którym dokonano wręczenia nominacji podpisanych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego – Pana Cezarego Przybylskiego, Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej – Pana Leszka Gralę i Dyrektora COBORU – prof. dra hab. Edwarda S. Gacka.

Przybyłym na posiedzenie członkom Dolnośląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego nominacje wręczyli reprezentanci ustawowych partnerów: Pani Izabela Woronowicz – Zastępca Dyrektora Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Pan Leszek Grala – Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz prof. dra hab. Edward Gacek - Dyrektor COBORU.

W skład Dolnośląskiego Zespołu PDO weszły 34 osoby. Przewodniczącym Zespołu został ponownie wybrany Pan Tomasz Kulon – Zastępca Dyrektora Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie, kierujący ZDOO w Bukówce, a zastępcami zostali: Pan dr inż. Paweł Dopierała - Dyrektor Hodowli Roślin firmy KWS Lochow Polska Sp. z o.o. i Pan   prof. dr hab. Andrzej Kotecki - Dyrektor Instytutu Agroekologii i Produkcji Roślinnej na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Pełny skład nowo powołanego Dolnośląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego można znaleźć na stronie internetowej SDOO w Zybiszowie ( www.zybiszow.coboru.pl) .