Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie Podlaskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 18 czerwca 2019 roku w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie odbyło się pierwsze posiedzenie Podlaskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (kadencja 2019-2023), na którym dokonano wręczenia nominacji podpisanych przez Marszałka Województwa Podlaskiego – Pana Artura Kosickiego, Prezesa Podlaskiej Izby Rolniczej – Pana Grzegorza Leszczyńskiego i Dyrektora COBORU – prof. dra hab. Edwarda S. Gacka.

Przybyłym na posiedzenie członkom Podlaskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego nominacje wręczyli reprezentanci ustawowych partnerów: Pan Stanisław Derehajło – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Pan Marek Siniło – Wiceprezes Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej oraz mgr inż. Marcin Behnke – Zastępca Dyrektora COBORU.

W skład Podlaskiego Zespołu PDO weszło 26 osób. Przewodniczącym Zespołu został ponownie wybrany Pan Bronisław Puczel – dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie, a zastępcami zostali: Pani prof. dr hab. Bożena Łozowicka – Kierownik Terenowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu, Pan Wojciech Majkowski – Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i Pan Andrzej Pleszuk – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

Pełny skład nowo powołanego Podlaskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego można znaleźć na stronie internetowej SDOO w Krzyżewie ( www.krzyzewo.coboru.pl) .

W trakcie posiedzenia dokonano również ustaleń dotyczących doborów odmian zbóż ozimych do doświadczeń PDO w sezonie 2019/2020.