Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie Lubelskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 18 czerwca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie odbyło się pierwsze posiedzenie Lubelskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (kadencja 2019-2023), na którym dokonano wręczenia nominacji podpisanych przez Marszałka Województwa Lubelskiego – Pana Jarosława Stawiarskiego, Prezesa Lubelskiej Izby Rolniczej – Pana Piotra Burka i Dyrektora COBORU – prof. dra hab. Edwarda S. Gacka.

Przybyłym na posiedzenie członkom Lubelskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego nominacje wręczyli reprezentanci ustawowych partnerów: Pan Sebastian Trojak - Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Pan Bogusław Janociński – Członek Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej oraz mgr Arkadiusz Sokołowski – Zastępca Dyrektora COBORU.

W skład Lubelskiego Zespołu PDO weszło 27 osób. Przewodniczącym Zespołu został ponownie wybrany Pan Piotr Pszczółkowski – Inspektor COBORU, a zastępcami zostali: Pan prof. dr hab. Jerzy Grabiński – pracownik naukowy Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach i Pan Waldemar Rzepecki – Członek Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej.

Pełny skład nowo powołanego Lubelskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego można znaleźć na stronie internetowej SDOO w Ciciborze Dużym ( www.cicibor-duzy.coboru.pl)