Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 17 czerwca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie odbyło się pierwsze posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (kadencja 2019-2023), na którym dokonano wręczenia nominacji podpisanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Pana Gustawa Marka Brzezina, Prezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej – Pana Jana Heichela i Dyrektora COBORU – prof. dra hab. Edwarda S. Gacka.

Przybyłym na posiedzenie członkom Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego nominacje wręczyli reprezentanci ustawowych partnerów: Pan Jarosław Sarnowski – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Pan Pana Jan Heichel – Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz mgr inż. Marcin Behnke – Zastępca Dyrektora COBORU.

W spotkaniu uczestniczyła również Pani Sylwia Jaskulska - Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W skład Warmińsko-Mazurskiego Zespołu PDO weszło 20 osób. Przewodniczącym Zespołu został ponownie wybrany Pan Henryk Pastuszek – dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Wrócikowie, a zastępcami zostali: Pan dr hab. Jacek Kwiatkowski – pracownik naukowy Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Pan Przemysław Sowul – Prezes Zarządu firmy Sowul & Sowul Sp. z o.o. w Biskupcu.

Pełny skład nowo powołanego Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego można znaleźć na stronie internetowej SDOO we Wrócikowie ( www.wrocikowo.coboru.pl )