Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie Opolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 17 czerwca 2019 roku w Hotelu Arkas w Prószkowie odbyło się pierwsze posiedzenie Opolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (kadencja 2019-2023), na którym dokonano wręczenia nominacji podpisanych przez Marszałka Województwa Opolskiego – Pana Andrzeja Bułę, Prezesa Izby Rolniczej w Opolu – Pana Herberta Czaję i Dyrektora COBORU – prof. dra hab. Edwarda S. Gacka.

Przybyłym na posiedzenie członkom Opolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego nominacje wręczyli reprezentanci ustawowych partnerów: Pan Stanisław Rakoczy – Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Pan Herbert Czaja – Prezes Izby Rolniczej w Opolu oraz prof. dr hab. Edward Gacek –Dyrektor COBORU.

W skład Opolskiego Zespołu PDO weszło 39 osób. Przewodniczącym Zespołu został ponownie wybrany Pan dr inż. Kazimierz Pyziak – emerytowany dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach, a zastępcami zostali: Pan dr inż. Krzysztof Gawęcki – dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach i Pani dr inż. Agnieszka Krawczyk – przedstawiciel Grupy Azoty S.A.

Pełny skład nowo powołanego Opolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego można znaleźć na stronie internetowej SDOO w Głubczycach ( www.glubczyce.coboru.pl )