Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie Lubuskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 14 czerwca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło się pierwsze posiedzenie Lubuskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (kadencja 2019-2023), na którym dokonano wręczenia nominacji podpisanych przez Marszałka Województwa Lubuskiego – Panią Elżbietę Annę Polak , Prezesa Lubuskiej Izby Rolniczej – Pana Stanisława Myśliwca i Dyrektora COBORU – prof. dra hab. Edwarda S. Gacka .

Przybyłym na posiedzenie członkom Lubuskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego nominacje wręczyli reprezentanci ustawowych partnerów: Pan Stanisław Tomczyszyn – Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, Pan Kazimierz Ostrowski – Członek Lubuskiej Izby Rolniczej oraz mgr inż. Marcin Behnke – Zastępca Dyrektora COBORU.

W skład Lubuskiego Zespołu PDO weszły 33 osoby. Przewodniczącym Zespołu został ponownie wybrany Pan Zbigniew Kołodziej – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego, a zastępcami zostali: Pan Wiesław Nowakowski – Główny specjalista ds. produkcji roślinnej Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku i Pan Kazimierz Ostrowski – Członek Lubuskiej Izby Rolniczej.

Pełny skład nowo powołanego Lubuskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego można znaleźć na stronie internetowej SDOO w Świebodzinie ( www.swiebodzin.coboru.pl )