Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie Małopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 13 czerwca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie odbyło się pierwsze posiedzenie Małopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (kadencja 2019-2023), na którym dokonano wręczenia nominacji podpisanych przez Marszałka Województwa Małopolskiego – Pana Witolda Kozłowskiego, Prezesa Małopolskiej Izby Rolniczej – Pana Ryszarda Czaickiego i Dyrektora COBORU – prof. dra hab. Edwarda S. Gacka.

Przybyłym na posiedzenie członkom Małopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego nominacje wręczyli: Pan Ryszard Czaicki – Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej oraz mgr inż. Marcin Behnke – Zastępca Dyrektora COBORU.

W spotkaniu uczestniczyli również dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego – Pani Anna Glixelli i Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Sejmiku Województwa Małopolskiego - Pan Bogdan Pęk.

W skład Małopolskiego Zespołu PDO weszło 25 osób. Przewodniczącym Zespołu została ponownie wybrana Pani Jolanta Madejska – dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzcach, a zastępcami zostali: Pan Marek Boligłowa – Członek Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej i Pan Stanisław Flaga – Główny Specjalista Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.

Pełny skład nowo powołanego Małopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego można znaleźć na stronie internetowej SDOO w Węgrzcach ( www.wegrzce.coboru.pl )